Henkilöverotus

Veroneuvonta yksityishenkilöille – henkilöverotus, veroilmoitukset ja muutoksenhaku verotukseen

Kauttamme saat tarvittavat tiedot henkilöverotuksen vähennyksistä sekä palkka- ja pääomatulojen verotuksesta. Vuokratulojen ja luovutusvoittojen verotus, verovapaat matkakustannusten korvaukset, matkakuluvähennys sekä muut tuloverotuksen vähennykset ovat keskeisiä osaamisalueitamme.

Neuvomme verotuksen tulkinnanvaraisissa tilanteissa sekä arvioimme milloin verotukseen voi olla kannattavaa hakea muutosta. Autamme myös veroilmoituksesi laatimisessa. 

Perintö- ja lahjaverotus sekä osituksen ja perinnönjaon verosuunnittelu

Perintö- ja lahjaverosuunnittelulla voi säästää euroja, kunhan verotuksen säännökset ja tulkinnat ovat tiedossa. Testamentilla voidaan varmistaa omaisuuden siirtyminen halutulle henkilölle mutta myös vaikuttaa verotukseen. Oikein tehdyllä lahjakirjalla voidaan pienentää veroja pidättämällä lahjoitettavaan omaisuuteen hallintaoikeus sekä varmistaa omaisuuden säilyminen suvussa sulkemalla pois avio-oikeus.

Perinnönjaossa ja osituksessa on tärkeää ymmärtää miten perinnönjako ja ositus vaikuttaa lesken ja perinnönsaajien verotukseen, jotta eri vaihtoehdoista voidaan valita verotuksen kannalta edullisin. 

Kansainvälinen henkilöverotus

Miten ulkomaan työkomennus vaikuttaa verotukseen, miten ulkomailla sijaitsevasta asunnosta saatua tuloa verotetaan tai miten ulkomaille muutto vaikuttaa verotukseeni Suomessa? Pitääkö minun ilmoittaa ulkomailta saamani tulot veroilmoituksellani ja miten varmistan, ettei samaa tuloa veroteta sekä Suomessa että ulkomailla? Ota meihin yhteyttä, jos nämä asiat askarruttavat.

Kansainvälinen verotus vaatii laaja-alaista verotuksen osaamista, koska Suomen verosäännösten lisäksi on tunnettava Suomen solmimat noin 80 verosopimusta.